Reference

Samostatně nebo s našimi dalšími partnerskými společnostmi pracujeme nebo jsme pracovali na realizaci řešení pro řadu významných zákazníků, například:

Zobrazit: Vše HCM CPM DWH R&A Big Data Aplikace Ostatní

Žádné reference pro tuto kategorii nejsou k dispozici!

logo

Implementace modulů Time Off
Aplikace pro generování výkazů (Boomi)
Rebranding kariérních stránek

HCM
logo

Implementace modulů Odměňování, Nástupnictví, Vzdělávání a Nábor
Kariérní stránky
Podpora kompletního řešení SAP Success Factors

HCM
logo

Analýza a reporting finanční konsolidace

CPM
logo

Finanční plánování

CPM
logo

IRKS – Integrovaný revizní a kontrolní systém (datový sklad, datamining, fraud detection systém, reporting)
MARKIS – Marketingový informační systém (datový sklad, reporting)
Podpora a rozvoj datového skladu
Vytvoření webových aplikací Karta života a E-přepážka
Tvorba manažerského informačního systému na platformě SAS Visual Analytics

DWH, R&A, Aplikace
logo

Koncepce plánování
Plánování, reporting a alokace bankovních nákladů
Plánování, reporting a alokace IT nákladů
Reporting nad SAP SuccessFactors LMS

HCM, CPM
logo

Integrace dat z řady provozních systémů (Rezervační data, Proletová a Ekonomická data) do datového skladu s reportingovou nadstavbou

DWH, R&A
logo

Datový sklad
MIS
Finanční plánování, plánování investic a plánování nákupu (Proof-of-Concept)
Optimalizace plánování a alokací nákladů
Plánování investic
Vytvoření aplikace věrnostního programu Frequent Seller založené na datech již existujícího datového skladu.

DWH, R&A, CPM, Aplikace
logo

Manažerský informační systém (plánování, reporting, datový sklad)

DWH, R&A, CPM
logo

Datové migrace dispozičních oprávnění při přechodu na nový systém
Implementace SAP SuccessFactors modul vzdělávání
Support SAP SuccessFactors

DWH, HCM
logo

Koncepce plánování
Obchodní a finanční plánování

CPM
logo

Plánování a rozpočtování (Proof-of-Concept)

CPM
logo

Implementace produktu SOFOS

Aplikace
logo

Plánování a rozpočtování

CPM
logo

Finanční konsolidace

CPM
logo

Koncepce plánování

CPM
logo

Nasazení datového skladu a reportingu pro finanční řízení společnosti

DWH, R&A
logo

Plánování, rozpočtování a forecasting obchodního plánu
Reporting a analýzy skutečnosti a obchodního plánu

CPM
logo

Datový sklad nad řadou provozních systémů a reportingová nadstavba sloužící k analýze náborových a pracovních dat

DWH, R&A
logo

Datový sklad, MIS - datový sklad a reporting pro oblast prodejních dat
Integrační HUB - Integrace provozních systému, prodejních terminálů a datového skladu

DWH, R&A
logo

Finanční plánování (Proof-of-Concept)

CPM
logo

Model pro forecasting

CPM
logo

Finanční konsolidace

CPM
logo

Podpora aplikace pro finanční konsolidaci

CPM
logo

Provoz, údržba a rozvoj datového skladu, včetně reportingové vrstvy

DWH, R&A
logo

Studie proveditelnosti – analýza požadavků a možnosti implementace řešení SAP SuccessFactors

HCM
logo

Migrace dat z J.D. Edwards do SAP R3
Vytvoření, podpora a rozvoj datového skladu a reportingu v prostředí SAP BW
Implementace úlohy pro zajištění exportů pro registr NRKI
Vytvoření komunikačního modulu mezi datovým skladem a aplikací FleetCars.

DWH, R&A, Aplikace
logo

Plánování a rozpočtování

CPM
logo

Optimalizace plánování

CPM
logo

Plánování a rozpočtování
Aktualizace plánování

CPM
logo

Analytická studie porovnání plánovacích nástrojů

CPM
logo

Plánování a rozpočtování (Proof-of-Concept)

CPM
logo

N2 Pilotní projekt fraud detection systému, analýza dat vykázané péče (reporting, fraud detection systém)

R&A
logo

Implementace SAP SuccessFactors modul nábor a reporting

HCM