Datové sklady

Vzrůstající objem dat a počet zdrojů nutí společnosti k hledání flexibilnějšího řešení pro provoz datových skladů než je stávající relační databáze. Důraz je kladený na snížení provozních nákladů, a zvýšení dostupnosti pro dotazy a analýzy.

Telekomunikace

Telekomunikační operátoři pomocí Big Data nástrojů mohou snadněji zavádět nové služby, které zvýší příjmy a spokojenost zákazníků a zároveň sníží jejich náklady.

Retail

S rostoucí popularitou on-line nakupováním spotřebitelé používají více maloobchodních kanálů k hledání výrobků, porovnání cen, vyhledávání slev, nakupovaní a poskytování zpětné vazby. Všechny tyto věci generují mnoho dat, které se efektivním zpracováním mohou přeměnit na informace o zákaznících, které byly dříve nemyslitelné.

Finance

V době tvrdé konkurence a tržní nestability potřebují banky strategii pro získání co největšího množství údajů pro dvě klíčové aktivity, kterými jsou vztah s klientem a řízení rizika likvidity. Big Data technologie mohou výrazně ovlivnit tyto důležité aspekty finančních služeb.

Technologie

Slyšeli jste pojem Hadoop? Myslíte si že technologie, které pohání Google nebo Amazon jsou drahé a vám nedostupné? Rádi vám to vyvrátíme.

Zajímavosti

V této části našeho webu se můžete seznámit s technologickými novinkami, zajímavostmi z oblasti Big Data, inspiracemi, případovými studiemi, řešením konkrétních problémů... Pokud potřebujete znát odpověď na konkrétní otázku a nenaleznete zde odpověď, neváhejte nás kontaktovat!