Strategie společnosti a ukazatele výkonnosti

Základem efektivního řízení společnosti je propojení strategie společnosti se sadou ukazatelů, prostřednictvím kterých je strategie realizována. Našim klientům přinášíme znalost typických ukazatelů pro různá odvětví a různé strategie společnosti. Poskytujeme moderní aplikace, kde je strategie společnosti srozumitelně rozpadnutá do dílčích ukazatelů a cílů.

Plánování a rozpočtování

Plánování je základní aktivitou řízení společnosti. Stávající plánovací a rozpočtovací nástroje (zpravidla Excel) však již nevyhovují a je nejvyšší čas vyměnit je za specializované plánovací nástroje, které umožňují efektivně řídit proces tvorby plánů a rozpočtů. Díky svým zkušenostem pomáháme upravit metodiku plánování a využít funkcionality specializovaných nástrojů tak, aby naši klienti mohli věnovat více času odborné stránce problematiky a minimalizovali manuální činnosti, které mohu obstarat moderní technologie.

Řízení profitability a alokace nákladů

Řízení profitability se z úrovně společností nutně dostává na úroveň jednotlivých oddělení společností, klientů, produktů atp. Stávající technologie (zpravidla tabulkové kalkulátory) na tyto úlohy nestačí a je nutné hledat jiná efektivní řešení. Našim klientům přinášíme znalost metodik alokací nákladů a poskytujeme moderní nástroje, které mohou zpracovávat v reálném čase velké objemy dat a přitom je možné je ovládat a konfigurovat v uživatelsky příjemných prostředích.

What-if analýzy a modelování

V současné turbulentní době je nezbytné, aby společnost uměla rychle zareagovat na změny ve vývoji ekonomiky. V momentě, kdy změny nastanou, je vhodné mít dopředu stanovenu strategii, jak se s novou situací vypořádat. What-if analýzy a modely přitom nemohou pokrývat jenom strategické cíle společnosti, ale musí být propojené např. s operativními finančními plány. Bez využití moderních technologií je toto velmi pracné a proto pomáháme našim klientům s využitím specializovaných nástrojů, které šetří čas při zpracovávání velkého objemu dat a obsahují specifické funkcionality pro what-if analýzy a modelování.

Finanční konsolidace

V celosvětové globální ekonomice nyní operuje mnoho holdingových společností, které musí konsolidovat výsledky hospodaření více společností do jednotných statutárních výkazů. Kromě legislativních potřeb je pro vedení holdingů nutná také manažerská konsolidace finančních výsledků jednotlivých společností holdingu včetně eliminace transakcí v rámci holdingu a zpracování komplikovaných vlastnických stromů. Stejně jako v oblasti plánování i zde přinášíme našim klientům znalost metodiky finanční konsolidace, kterou aplikujeme do specializovaných nástrojů.

Technologie

Technologie pro oblast řízení výkonnosti a efektivity představují to nejlepší, co se v této oblasti bez ohledu na poskytovatele řešení nabízí. Jakákoliv z níže uvedených špičkových technologií spolu s našimi zkušenostmi je zárukou úspěchu implementace nového systému pro řízení výkonosti společnosti.

Zajímavosti

V této části našeho webu se můžete seznámit s technologickými novinkami, zajímavostmi z oblasti CPM, inspiracemi, případovými studiemi, řešením konkrétních problémů... Pokud potřebujete znát odpověď na konkrétní otázku a nenaleznete zde odpověď, neváhejte nás kontaktovat!