Moderní systémy pro plánování, rozpočtování a forecasting

I v dnešní době lze poměrně často slyšet názor, že nejlepší nástroj pro plánování a rozpočtování je MS Excel. Tento názor je poměrně rozšířený i pro další disciplíny z řady procesů podporujících rozhodování a řízení společnosti.

Skutečně je tomu ale tak? Jistě, v dobách minulých tato technologie zcela určitě dokázala pokrýt potřeby finančního řízení. Ale je skutečně platforma MS Excel dostačující i pro potřeby dnešní turbulentní a nestále ekonomiky, která vyžaduje on-line kolaboraci a real-time výsledky? Jak je možné, že se v této oblasti neuplatňují specializované softwarové nástroje jako v jiných oblastech?

Ačkoli jsou procesy plánování, vytváření rozpočtů a forecastů a jejich revize na základě srovnání se skutečností životně důležité pro všechny firmy, je nejčastějším technologickým prostředkem právě MS Excel.

Moderní systémy - nástupce Excelu

Vedle Excelu existují sofistikovaná řešení, která pokrývají nejen základní funkcionality Excelu, ale léčí většinu z jeho neduhů při jeho použití pro plánování. Příkladem může být řešení na platformě IBM Cognos TM1 nebo Oracle Hyperion Planning.

Využívání Excelu pro proces plánování

Využívání Excelu pro proces plánování a pro další aktivity s ním spojené zcela jistě není nejvýhodnější. Existují i jiné specializované nástroje, ale pravděpodobně není dostatečně znám jejich přínos a proto nejsou tak často využívány jako Excel. Jaké jsou hlavní nevýhody využívání Excelu? Čtěte dál.

Řízení společnosti

Vraťme se ale o krok zpátky, k procesu řízení společností. Kdybychom chtěli pojem „řízení společnosti“ dekomponovat, výsledek by mohl vypadat například takto...