Co znamená GDPR a mělo by vás zajímat?

Co se skrývá pod zkratkou GDPR? Jaké dopady má GDPR z pohledu informačních systémů na Vaši společnost? Jak Vám můžeme být nápomocni? Co znamená nedodržení předpisů GDPR?

Pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) se skrývá nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů v rámci jednotného trhu EU. V souvislosti s rozvojem digitálních technologií má GDPR zajistit pevný a soudržnější rámec pro ochranu údajů, jenž se bude opírat o důrazné vymáhání práva. Toto nařízení představuje významnou novinku v oblasti zpracování a předávání osobních údajů a má zásadní dopad na všechny subjekty, které s osobními údaji pro různé účely a v různém rozsahu v rámci svého podnikání pracují.

Dostáváte ze svých dat maximum?

Primárním účelem tvorby datového skladu je maximální využití podnikových dat pro podporu rozhodování. Data musí být konsolidovaná a optimalizovaná pro analytickou práci. Postupy, jichž používáme při analýze, návrhu a implementaci datových skladů, čerpají nejen ze standardních metodik (např. The Data Warehousing Institute), ale hlavně z vlastních zkušeností z mnoha realizovaných projektů. Skutečně využíváte svá data tak, aby vám přinesla výhody oproti vaší konkurenci?

Datové migrace

Jsou pro vaši společnost cenná historická data? Je pro vás obava z jejich ztráty překážkou pro implementaci nového systému? Chtěli byste v novém systému využívat historická data, ale brání vám v tom jejich nedostatečná kvalita? Součástí nasazení nového podnikového informačního systému je i migrace dat ze stávajícího systému. Vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými systémy se jedná o komplexní proces zahrnující transformace dat mezi různými systémy, strukturami, technologiemi a formáty. Pro úspěšnou datovou migraci je nutná nejen znalost technologií a postupů a porozumění datovým strukturám i vlastním migrovaným datům, ale i zkušenosti v oblasti migrací. My jimi disponujeme.

Data mining

Vaše data ukrývají spoustu hodnotných informací a velký potenciál pro růst vaší společnosti. Umíte tento potenciál efektivně zhodnotit? Dokážete položit ty správné otázky a získat na ně cenné odpovědi?

Každý informační systém obsahuje více či méně využívaná data. Proces data mining umožňuje získávat nové znalosti či objevovat nové souvislosti mezi daty. Pod pojmem data mining se skrývá mnoho různorodých technik a postupů, jimiž jsou vstupní "surová" data upravována, čištěna a analyzována. Využijte svá data a zvyšte jejich informační hodnotu objevením skrytých závislostí.

Technologie

Technologie pro tvorbu datových skladů lze rozdělit do dvou částí – databáze a nástroje pro integraci dat. S ohledem na velmi rozsáhlé portfolio produktů jednotlivých poskytovatelů řešení, které používáme pro realizaci, je níže uveden jen stručný seznam komponent. Jde o produkty technologického charakteru, jako jsou datová úložiště, datové pumpy či nástroje pro administraci.

Datová kvalita

Nekvalitní data nejsou relevantním podkladem pro rozhodování. Souhrnný pojem Datová kvalita v sobě zahrnuje celou škálu metod, procesů a postupů sloužících k jejich eliminaci a s rostoucími objemy dat nabývají tyto úlohy na důležitosti. Sebelepší nástroj pro podporu datové kvality nezajistí kvalitu dat jako takovou. Zvyšte významně kvalitu a hodnotu svých dat díky naší znalosti technologií, postupů a metodik a našich zkušeností v oblasti datové kvality!