Technologie

Technologie pro tvorbu a správu datových skladů lze rozdělit do dvou částí – databáze a nástroje pro integraci a migraci dat. S ohledem na velmi rozsáhlé portfolio produktů jednotlivých poskytovatelů řešení, které používáme pro realizaci, je níže uveden jen stručný seznam komponent. Jde o produkty technologického charakteru, jako jsou datová úložiště, datové pumpy či nástroje pro administraci.

Našimi partnery jsou přední poskytovatelé řešení pro oblast databází a datových skladů:

ORACLE

Oracle Data Integrator

Oracle Data Integration je úplné, otevřené a integrované řešení pro provozní a analytická prostředí. Slučuje všechny prvky integrace dat – pohyb velkého množství dat v reálném čase, transformaci dat, synchronizaci dat, kvalitu dat, správu dat a datové služby — aby byla zajištěna včasnost, přesnost a konzistentnost informací v heterogenních systémech. Oracle Data Integration umožňuje datovou integraci v reálném čase díky tomu, že nabízí těsnější integraci s aplikacemi a technologiemi Oracle, podporu pro další heterogenní systémy a vysoký výkon.

Oracle Database

Databáze Oracle Database jsou nabízeny v několika verzích, optimalizovaných vlastnostmi pro různá využití. Obecně Oracle databáze patří mezi světovou špičku, jedná se o dostupná, plně vybavená řešení správy dat.

Oracle Exadata

Oracle Exadata Database Machine byla navržena, aby se stala nejvýkonnější a nejdostupnější platformou v databázi Oracle Database. Oracle Exadata zpracovává všechny typy databázových zátěží, včetně online zpracování transakcí (OLTP), datových skladů (DW) a konsolidací smíšených zátěží. Platforma Oracle Exadata Database Machine se snadnou implementací podporuje a chrání vaše důležité databáze a je i ideálním základem pro cloud konsolidovaných databází.

SAP

SAP Data Integrator

SAP Data Integrator umožňuje extrahování, transformaci a načítání dat z různých datových zdrojů. Pro načítání dat z SAP R3 a dalších SAP produktů lze použít předpřipravené rozhraní, které významně zjednodušuje a zrychluje implementaci načítacích procesů. SAP Data Integrator lze použít pro integraci dat z prakticky všech používaných informačních systémů.

SAP Business Warehouse

SAP BW je robustní a spolehlivá platforma pro tvorbu datových skladů a datamartů. Pro zpracování dat z SAP R3 poskytuje SAP BW širokou paletu předpřipravených datamartů a reportů pro jednotlivé oblasti (od logistiky, přes personalistiku až po finance včetně specifických branžových řešení). SAP BW rovněž umožňuje integrovat data z libovolného non-SAP prostředí.

SAP HANA

SAP HANA je IN-MEMORY databázová platforma firmy SAP, která umožňuje rychlé zpracování velkých objemů dat v reálném čase a zároveň jejich okamžitou analýzu (tzv. „real time analytics“). Díky použité technologie je SAP HANA řádově (až 1000x) rychlejší než klasické databázové technologie.

MICROSOFT

Microsoft SQL Server 2008/2012

Microsoft SQL Server představuje ucelené řešení databázového serveru a informační platformy nabízející úplnou sadu technologií a nástrojů připravených pro podnikové prostředí, které uživatelům pomáhají vytěžit z informací maximální hodnotu, a to při nejnižších celkových nákladech na vlastnictví. Nabízí vysokou úroveň výkonnosti, dostupnosti i zabezpečení, produktivnější nástroje pro správu a vývoj a získání lepšího přehledu o podniku díky samoobslužným funkcím pro business intelligence. Microsoft SQL Server jako úplná a integrovaná platforma spojuje všechny tyto funkce a umožňuje získat ze stávajících dovedností a aktiv v oblasti IT vyšší hodnotu, zvýšit produktivitu a pohotovost IT oddělení a rychle vytvářet flexibilní a inovativní aplikace.

MS SQL Server Integration Services

Umožňuje propojit a transformovat oddělené zdroje dat. Se službou Integration Services systému Microsoft SQL Server 2008 R2 získáte škálovatelnou platformu pro integraci podnikových dat s výjimečnými funkcemi pro extrakci, transformaci a načítání (ETL) a integraci. Nástroj umožňuje vytváření skriptových úloh v jazycích Microsoft Visual C# a Microsoft Visual Basic .NET, pracovat se zdrojovými a cílovými komponentami pomocí technologie ADO.NET, vytvářet fondy podprocesů (thread pooling) a vylepšené transformace vyhledávání a obsahuje průvodce importem a exportem.

SAS

Data Integration Studio

SAS Data Integration Studio je vizuální nástroj pro vytváření, implementaci a správu datové integrace bez ohledu na zdroje dat, aplikace a platformy. SAS Data Integration Studio umožňuje uživatelům rychle vytvářet a upravovat integrace dat, spravovat standardizovaná metadata z libovolného zdroje a snadno zobrazit, vizualizovat a porozumět těmto metadatům a procesům datové integrace.

SAS Base

Skupinu produktů SAS tvoří široké portfolio Business Intelligence produktů – nástrojů pro budování datových skladů, reporting, analytických aplikací, nástrojů pro data mining či Text Mining. Základem těchto produktů je robustní a osvědčená databázová platforma s integrovaným funkcemi pro analytické výpočty.

INFORMATICA

Softwarové produkty společnosti Informatica Corporation řeší v organizacích problémy plynoucí z rozptýlení důležitých dat mezi nejrůznějšími informačními systémy. Řešení Informatica pracující na více platformách, snižuje náklady, zkracuje dobu potřebnou pro dosažení výsledků a je škálovatelné tak, že zvládá projekty datové integrace jakékoli velikosti či složitosti.