Řešení nejčastějších HR problémů

Jak je na tom vaše společnost? Máte definované strategické cíle? Skutečně se na jejich plnění podílejí všichni zaměstnanci? Jsou i pomocí odměn motivování k jejich plnění? A jaké další HR záležitosti řešíte?

Řízení společnosti

Strategii společnosti reflektují její strategické cíle. Aby mohly být tyto cíle naplněny, je nutné, aby si je uvědomovali všichni zaměstnanci a aktivně se na nich podíleli. Pro stále více společností se v dnešní době stává větším problémem úspěšné naplnění strategie, než její správné stanovení. Bez průběžného hodnocení úspěšnosti je plnění těchto cílů velmi komplikované. Zároveň nesmí zaměstnanci ztratit motivaci tyto cíle plnit. Podpůrným prostředkem motivace může být vhodně zvolený systém odměňování. Staňte se strategickým partnerem pro vedení vaší společnosti a dosáhněte lepších výsledků.

Rozvoj lidského kapitálu

V úspěšných společnostech již zaměstnanci nejsou považování za zdroj, ale za kapitál, do kterého se vyplatí investovat. Aby se společnost mohla úspěšně vyvíjet, je nezbytné lidský kapitál rozvíjet a tříbit. Zaměstnanci si mohou klást za cíl dosáhnout určité pozice, což je možné pouze za pomoci jejich řízené přípravy a správného načasování rozvoje a vzdělávání. Využijte při rozvoji svých zaměstnanců databází znalostí, on-line konzultací s předními odborníky či sdílení svých ověřených postupů prostřednictvím sociálních sítí.

Talent management

Jste dobře připraveni na situaci, kdy vám odejde klíčový zaměstnanec? Případným komplikacím můžete předcházet koncepční prací se zaměstnanci tak, aby jejich rozvoj přirozeně směřoval k zastávání této důležité pozice. Když znáte silné stránky svých zaměstnanců a jejich ambice, tak můžete lépe zajistit jejich cílený rozvoj. Odhalte ve vaší společnosti skryté talenty a využijte jejich potenciál.

Progresivní nábor

Využijte nových trendů při výběrových řízeních, zapojte svoje zaměstnance do získávání nových kvalitních kandidátů, využijte sílu značky vaší společnosti. Zaměřte svou pozornost na zefektivnění výběrového procesu, včetně optimalizace adaptace nových zaměstnanců. Budete tak moci plně využít jejich kvalit co nejdříve po jejich nástupu a zvýšíte tím jejich přínos pro společnost.