Technologie

Naše společnost Sophia Solutions disponuje rozsáhlou znalostí špičkové technologie pro podporu řízení lidského kapitálu – jedná se o SAP SuccessFactors. Tato technologie je provozována jako cloudové řešení s vysokou úrovní zabezpečení dat. Výhodou takových řešení je úspora nákladů na HW a SW údržbu.

SAP SuccessFactors

Řešení SuccessFactors poskytuje veškeré klíčové nástroje a služby pro řízení talentu a pro strategické rozhodování v oblasti lidského kapitálu. Společnostem nabízí komplexní pohled na všechny své zaměstnance, jejich zkušenosti a dovednosti či jejich zájmy. Manažeři tak jednoduše mohou najít lidi s konkrétní znalostí a využít tak veškeré možnosti virtuální spolupráce.

Detailní informace o modulech:

Funkcionalita výše zmíněných modulů a uživatelsky příjemné prostředí vytváří jedinečné prostředí pro zajištění efektivního plnění firemní strategie či rozvoj a odměňování zaměstnanců. Podíváme-li se na řešení SuccessFactors z pohledu výhod, je nutné zmínit rychlost implementace, která je několikanásobně vyšší oproti řešením instalovaným u zákazníka (On Premise řešení). Další výhodou je modularita systému – implementaci lze realizovat postupně, rozložit v čase a i cena za licence je přizpůsobena tomu, jaké moduly jsou aktuálně používány. Takto vedená implementace není stresující pro klíčové uživatele a zavedení nové aplikace je příjemnější. Další výhodou je velká přehlednost, v aplikaci jsou k dispozici dashboardy, kde si každý uživatel může nadefinovat, co chce hned po přihlášení vidět. Řešení SuccessFactors obsahuje rozsáhlé možnosti konfigurace systému, datovými položkami a procesy počínaje a vzhledem aplikace a přístupovými právy konče. Ve všech oblastech řešení je k dispozici analytický reporting či připravené sady nejpoužívanějších reportů.