Dashboardy

Úspěšní manažeři již dnes nespoléhají na informace a podklady, které jim někdo připraví. Manažeři pro efektivní řízení společnosti potřebují přístup ke klíčovým ukazatelům kdykoli a kdekoli se nacházejí. Dashboardy sdružují v přehledné formě na jednom místě přesně ty informace, které manažer potřebuje pro svou práci. Zároveň jsou v dashboardech uplatňovány metody vizualizace dat, které zaručují rychlejší orientaci v datech.

Reporting

V moderní době je již téměř nepředstavitelné řízení společnosti bez kvalitního reportingového systému, který poskytuje reporty s přesně daným formátem (vhodné například pro finanční výkazy), prodejní výkazy a jiné nadefinované přehledy provozních dat. Nedílnou součástí je i automatické zasílání sestav adresátům. Vidíte vždy přesně ta data, která potřebujete?

Analýzy

Pro správné vyhodnocení vývoje pozice společnosti na trhu potřebují mnohdy manažeři pohledy na data, která standardní reporty či provozní systémy neposkytují. Čekat na sestavu, kterou poskytne IT na požádání, může znamenat ztrátu drahocenného času při klíčovém rozhodnutí. Kvalitní analytické nástroje umožňují manažerům i bez znalosti datových struktur analyzovat data v reálném čase, procházet agregované ukazatele do detailních hodnot, hledat odchylky od normálu včetně určení jejich příčin či predikovat vývoj. Identifikujte důležité trendy včasnou analýzou dat!

Mobilní reporting

Potřebujete mít neustále dostupné aktuální informace o vývoji prodejů ve vaší společnosti? Mobilní reporting poskytuje manažerům rychlou dostupnost požadovaných dat v reálném čase, kdykoliv a odkudkoliv. V současné době jsou podporovány všechny platformy mobilních zařízení, jako iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry. Jen s aktuálními informacemi se dá pružně reagovat na změny.

Technologie

Současné nástroje pro oblast reportingu a analýz nabízí komfortní možnosti práce. Všechna řešení umožňují data prozkoumat, odhalit skryté a klíčové vztahy mezi daty. K dispozici je příjemné uživatelské prostředí a také pokročilé analytické metody, které může plně využít jakýkoliv uživatel, nezávisle na jeho technických znalostech a analytických schopnostech.

Zajímavosti

V této části našeho webu se můžete seznámit s technologickými novinkami, zajímavostmi z oblasti reportingu a analýz, inspiracemi, případovými studiemi, řešením konkrétních problémů... Pokud potřebujete znát odpověď na konkrétní otázku a nenaleznete zde odpověď, neváhejte nás kontaktovat!