Strategické řízení lidského kapitálu

Začněte naplno využívat lidský kapitál ukrytý ve vašich zaměstnancích, objevte jejich pravou hodnotu a zvyšte tak zisk celé společnosti. Transformujte vaše HR oddělení do role strategického poradce pro klíčová rozhodnutí směrující k profitující budoucnosti.

Řízení výkonnosti a efektivity společnosti

Budoucnost vaší společnosti není samozřejmostí, bez zodpovědného řízení společnosti nemusí být optimistická. S řízením výkonnosti a efektivity společnosti vám mohou vydatně pomoci moderní technologie, nebojte se jich a objevte jejich přínosy!

Datové sklady

Rozhodování bez kvalitních informací připomíná střelbu na terč, který nevidíte. Jedny z nejdůležitějších informací jsou obsaženy v informačních systémech, které vaše společnost již provozuje. Máte tyto informace k dispozici v potřebné kvalitě a čase?

Reporting a analýzy

V podnikových datech se vždy ukrývají cenné informace, které jsou nenahraditelné jako podklady pro strategická i operativní rozhodnutí. Máte tyto informace jednoduše dostupné na svém počítači, tabletu či telefonu kdykoli a kdekoli potřebujete?

Big Data

Každých pět let se objem zpracovávaných dat zvyšuje přibližně desetkrát. Data, se kterými firmy pracují, přitom obsahují velké množství důležitých informací, z nichž lze získat konkurenční výhodu, odhalit nové trendy na trhu i ochránit firmu před krizí. K tomu je však nutné s nimi umět pracovat.

Aplikace

Přes veškerou pestrost našich zákazníků máme zkušenost, že určité požadavky jsou společné všem bez ohledu na velikost firmy či obor, ve kterém působí. Pro řešení několika obecných požadavků jsme připravili aplikace, které stačí „vybalit z krabice“ a začít používat. V aplikacích jsou zabudovány naše více než desetileté zkušenosti získané na mnoha projektech zakázkových řešení.

Služby

Našim zákazníkům poskytujeme celé spektrum služeb spojené s řešením jejich potřeb. Hlavním naším cílem je, aby se zrealizované řešení stalo výkonným a efektivním nástrojem pro realizaci cílů organizace v daném oboru podnikání.