Pomáháme dělat správná rozhodnutí

Specializujeme se na řešení zaměřená na podporu řízení – na využívání a zhodnocování podnikových dat pomocí datových skladů, reportingu, analýz dat, včetně velkých objemů nestrukturovaných dat (Big Data), na řízení výkonnosti a efektivity společnosti, na zhodnocení lidského kapitálu a na řízení a elektronizaci dokumentů.

Co nabízíme

Našim zákazníkům poskytujeme celé spektrum služeb spojené s řešením jejich potřeb. Hlavním naším cílem je, aby se zrealizované řešení stalo výkonným a efektivním nástrojem pro realizaci cílů organizace v daném oboru podnikání. Pro splnění těchto cílů disponujeme zkušenými týmy s dostatečnou kapacitou i pro zajištění rozsáhlých projektů.

Historie

Jsme česká IT konzultační společnost založená v roce 2002. Máme za sebou desítky úspěšně realizovaných projektů, od malých až po rozsáhlé. Důležité okamžiky v historii naší společnosti jsou zachyceny na časové ose.

Naši lidé

Představujeme vám některé z našich lidí, kteří jsou vždy připraveni pomoci vám dělat ta správná rozhodnutí ve správný čas.

S kým spolupracujeme

Naše návrhy řešení jsou nezávislé na konkrétních technologiích a jsou v nich zohledněny především potřeby a možnosti našich zákazníků. Při realizaci pak využíváme osvědčených technologií předních světových výrobců.

Kariéra

Pokud máte zájem pracovat ve společnosti, která nabízí především prostor pro seberealizaci a svoje fungování staví na principech svobodné společnosti, napište nám přes kontaktní formulář pár informací o sobě a my se s vámi spojíme k dalšímu jednání.

Publikace a dokumenty

Naše zajímavé publikace v odborných časopisech, referenční listy a dokumenty ke stažení.