JAK VYBUDOVAT SILNÝ TÝM POMOCÍ DAT

14. listopadu 2019 | R&A

Naše téma na konferenci DRIVEN BY DATA dne 27. listopadu 2019 od 11:00.

ďalšie aktuality

hodnoty - vízia - misia

Pomáhame robiť správne rozhodnutia

Špecializujeme sa na riešenia zamerané na podporu riadenia – na využívanie a zhodnocovanie podnikových dát pomocou dátových skladov, reportingu, analýz dát, vrátane veľkých objemov neštruktúrovaných dát (Big Data), na riadenie výkonnosti a efektivity spoločnosti a na strategické riadenie ľudských zdrojov.

čítať viac

Naša história

Sme česká IT konzultačná spoločnosť založená v roku 2002. Máme za sebou desiatky úspešne realizovaných projektov, od malých až po rozsiahle.

Naša práca nás baví a snažíme sa, aby sa pozitívna atmosféra zo Sophia Solutions prenášala aj na našich zákazníkov. Budeme veľmi radi a bude nám cťou, ak sa aj vaša firma stane súčasťou našej histórie.

čítať viac
14 rokovnajdlhší pracovný pomer
7,1 rokapriemerný čas trvania pracovného pomeru
12 rokovnajdlhšia spolupráca s jedným zákazníkom
89celkový počet certifikácií a akreditácií

Naši hlavní partneri