Vyšší verze DMS systému SPINAKR

Anotace projektu: V rámci projektu realizujeme novou, vyšší versi našeho DMS systému SPINAKR, který jsme interními silami vyvíjeli v posledních několika letech. Současný on premise systém umožňuje ukládat skenované dokumenty v elektronické podobě do centrálního úložiště a zajišťuje k nim základní přístup pro registrované uživatele. Součástí je i jednoduché workflow nad oskenovanými dokumenty.

Informace o projektu:

Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002262

Operační program: Podnikání a Inovace (OPPI)

Výzva: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - I. výzva - TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2015

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Leták ke stažení