ilustrační obrázek

Sophia Solutions se podílí na výuce

4.března 2016|CPM
Výuka na univerzitě není jen o teorii, která je základem všeho, ale také o schopnosti teorii prakticky použít. Vhodným způsobem, jak toho dosáhnout, je uzavřít partnerství se silnými partnery, kteří zaručí jak dlouhodobost spolupráce, tak i adekvátní praktickou zpětnou vazbu do výuky. Od technologií až po konkrétní praktické problémy, které se aktuálně řeší a do budoucna budou řešit.
Například spolupráce se společností IBM z tohoto pohledu znamená, že studenti mohou nejen využívat její technologie zcela zdarma, ale společnost IBM se také spolupodílí na tvorbě a výuce některých předmětů. Jedním z nich je volitelný (doplňkový) předmět Corporate Performance Management, který je svým obsahem a zaměřením unikátní a v době jeho vzniku před šesti lety byl jediným takto zaměřeným a vyučovaným předmětem v České republice. Díky spolupráci se společností IBM se jej daří udržovat aktuální s ohledem na trendy a požadavky trhu na absolventy fakulty.
V letošním roce proběhlo několik zásadních změn, které jsou ukázkou toho, jak může spolupráce při podpoře výuky probíhat, aby z ní měli užitek nejen studenti, ale také univerzita a její vyučující. Z hlediska technického došlo ke změně způsobu využívání podpůrného SW a HW, kdy byla celá infrastruktura přesunuta do cloudu, jehož provoz plně zajišťuje společnost IBM a její partneři. Tento přesun znamená kvalitativní posun výuky směrem k samotné problematice Performance managementu, bez nutnosti věnovat zatěžující pozornost přípravě a provozu technického zázemí vyučujícími.
Z pohledu věcné náplně byl na základě doporučení společnosti IBM do výuky zapojen další partner - společnost Sophia Solutions. Sophia je dlouhodobým partnerem IBM a specializuje se na řešení zaměřená na podporu firemních procesů pro řízení a rozhodování. S oblastí Performance Management má dlouholeté zkušenosti a za sebou desítky úspěšných projektů v různých segmentech trhu. Odborné know-how Sophie bude využito nejenom v rámci výuky technologie, ale i v propojení business pohledu na problematiku plánování a rozpočtování se samotnou technologií. Za podpory vyučujících budou tyto zkušenosti do výuky aplikovány zejména v části samostatných semestrálních projektů.
Dochází tak k dalšímu zkvalitnění praktické části výuky, kdy budou studenti svá řešení vytvářet a realizovat v reálných podmínkách. Pro praxi to znamená, že absolventi mohou na řešení reálných problémů nastoupit téměř okamžitě po ukončení svých studií. Získanou kvalitu a způsobilost budou moci prokázat mimo jiné také akademickým certifikátem, který při splnění všech podmínek absolvování předmětu obdrží jako bonus od společnosti IBM.