ilustrační obrázek

Nový SuccessFactors guru v našem týmu

Květen 2016|HCM
Kvalita a profesionalita služeb, které dodáváme svým zákazníkům, je pro nás prioritou. HCM řešení SuccessFactors od firmy SAP se dynamicky rozvíjí (vylepšení a rozšíření jsou zaváděna 4x do roka) a pro zákazníky je proto velmi důležité, aby implementaci tohoto softwaru i podporu řešení u zákazníků zajišťovali techničtí konzultanti, kteří jej velmi dobře znají a umí nakonfigurovat i jeho nejnovější funkcionality. Garancí takové odbornosti je SAP certifikační program pro technické konzultanty - nově máme v týmu i certifikaci na Vzdělávací systém (LMS).

Náš kolega Pavel Runt spojil praktické znalosti získané na implementačních projektech u zákazníků s teoretickými znalostmi nabytými během certifikačního kurzu a se skvělým výsledkem složil odbornou zkoušku. Našim stávajícím i budoucím zákazníkům tak Pavel navrhne a bude řídit konfiguraci SuccessFactors LMS řešení odpovídající jejich potřebám a reflektující nejnovější trendy ve funkcionalitách LMS systémů. Mezi tyto funkcionality patří automatizovaná správa povinných školení, volné vzdělávací útvary kombinující různé vzdělávací formy od e-kurzů přes interaktivní platformy pro vzájemnou interakci odborníků až po kurzy ve virtuálních či klasických učebnách aj. (blended learning). LMS od SuccessFactors umožňuje do vzdělávání začlenit prvky gamifikace (dosahování určité úrovně odbornosti na základě absolvovaných kurzů, výsledků z testů, výsledků hodnocení odborných příspěvků ap.) či zpřístupnit vzdělávací obsah externím uživatelům zdarma či v placené formě.

Toto je jen částečný výčet toho, co LMS od SuccessFactors "umí". Máte-li zájem se dozvědět, jak toto řešení naplní vzdělávací potřeby ve vaší firmě, neváhejte nás kontaktovat.