ilustrační obrázek

Setkání finančních ředitelů CFO Congress 2016

6.června 2016|RAA
5.ročník odborného setkání finančních ředitelů CFO Congress 2016, konaný dne 18. 5. 2016 pod hlavním tématem (CFO)3 = Fit For Future v prostorách České národní banky, patřil mezi další z řady konferencí, kterých se společnost Sophia Solutions v letošním roce účastní.
Vystoupit s příspěvkem na téma Industry 4.0 ve financích ihned po úvodní prezentaci makroekonomického výhledu pro rok 2016 byla příležitost, kterou nebylo možné nepřijmout.

Společná prezentace Pavla Pilaře ze Sophia Solutions a Michala Kaštovského z PPF banky představila moderní nástroje ve financích, jež umožňují efektivní využívání dat, modelování vývoje a usnadňují reporting s jasným poselstvím: „Motorem 4. průmyslové revoluce jsou data, která mají novou dynamiku, rychlost a obrovský objem. Musíme je integrovat, analyzovat a následně vytvářet informace pro manažerské rozhodování. Reporting umožňuje nyní publikovat data na denní bázi. Controlling a prediktivní analýza jsou přínosem, ale nenahradí kvalitní lidi, jen dodají kvalitní podklady.“
Drobná pozornost na místě každého účastníka zvala na náš stánek ve foyer krásných prostor ČNB, kde si mohli zájemci prohlédnout funkčnost a jednotlivé komponenty zařízení z oblasti Internet of Things, konkrétně pak snímače pohybu, který zaznamenával množství pohybu v okolí stánku a odeslaná data se vyhodnocovala a zobrazovala na obrazovce pomocí analytických nadstavbových nástrojů. Druhé zařízení bylo více interaktivní a pro mnohé výzvou – zájemci měli možnost sestavit z daných komponent funkční zařízení a v případě úspěšného sestavení odeslat data mechanickým tlačítkem do další aplikace, kde se pomocí jiného analytického nástroje toto odeslání zaznamenalo a účastníkovi zobrazilo. Odměnou za splnění všech tří částí úkolu byla účastníkovi nejen tabulka výborné čokolády, ale často i radost ze zvládnutí „náročného“ zadání.

Industry 4.0 je termín používaný pro tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, zahrnující řadu současné automatizace, výměnu dat a výrobní technologie. To vše nabízí příležitost mít neustále k dispozici aktuální a přehledné informace, ať již se jedná o informace z médií nebo o informace ukryté v datech provozního systému. Společnost, která bude mít schopnost umět data nalézt, mít je k dispozici a bude schopna vytěžit ze svých dat maximum a správně je interpretovat získá značnou konkurenční výhodu. V moderní době je již téměř nepředstavitelné řízení společnosti bez kvalitního systému, který poskytuje přesně nadefinované přehledy provozních dat. V případě finančníků se to promítá do procesů reportingů a analýz, i do procesu plánování, finančních konsolidací atd.
Dnešní technologie nabízí finančníkům nástroje, které jim pomohou zpracovávat množství dat a předávat je v přehledné formě na základě různých požadavků na výstup.

5. ročník CFO Congress organizovala společnost Blue Events. Odborným garantem kongresu byla společnost Deloitte.