ilustrační obrázek

SuccessFactors pro 3. čtvrtletí roku 2016 - administrace

15.listopad 2016|HCM

Strategií firmy SAP je, aby práce s jejich systémem SuccessFactors byla pro uživatele jednoduchá, bez ohledu na to, zda jej využívají coby zaměstnanci či manažeři, nebo jsou jeho administrátory. Tato strategie se odráží i v zásadních modifikacích zaváděných do systému při kvartálních aktualizacích. Na změny uživatelského rozhraní pro zaměstnance a manažery se soustředil první krátký článek o aktualizacích představených ve 3. čtvrtletí tohoto roku. Tentokrát se podíváme, jakých vylepšení se dočkali administrátoři systému SuccessFactors.

Intelligent Services

Velmi užitečnou funkcionalitou představenou v nedávné době jsou tzv. “Inteligentní služby” (Intelligent Services). Jejich základem jsou “Události” (Events) označující dokončení důležitého kroku určitého procesu, který má přesah do dalších procesů (např. začátek čerpání dlouhodobé dovolené manažerem). Na tyto „Události“ je pak možno navázat automatické změny v jiných komponentech systému (např. delegování otevřených pracovních pozic jinému manažerovi), automatické odeslání e-mailu určeným příjemcům, či nastavit proces sdílení klíčových dat s jiným systémem podporujícím související proces (např. mzdový systém). “Inteligentní služby” výrazně redukují potřebu administrátorské obsluhy systému a snižují tak náklady na jeho provoz.

S každým balíčkem aktualizací získávají uživatelé systému SuccessFactors k dispozici sadu nových „Událostí“. V 1. polovině letošního roku to byly „Události“ související s přesuny zaměstnanců v rámci firmy (změna oddělení, dočasná práce v zahraničí apod.) či úspěšným absolvováním vzdělávacích aktivit. Rozšíření “Inteligentních služeb” ve 3. čtvrtletí bylo zaměřeno na proces adaptace (Onboarding), ukončování pracovního poměru (Offboarding) a průběžné řízení výkonu (Continuous Performance Management).

Nově tedy může ukončení určitého kroku adaptace iniciovat jiné procesy související s nástupem nového zaměstnance (např. vygenerování přístupu do firemního systému, které je podmíněno absolvováním vstupního školení) či naopak odchodem zaměstnance (zablokování vstupní karty). Události související s průběžným řízením výkonu prozatím umožňují nastavit automatické odeslání e-mailu určeným příjemcům (např. nadřízenému).


Správa “Událostí”: q3

Integration Center

Administrátorské “Rozhraní pro správu integrací” (Integration Center) již není tak úplně novinkou, nicméně i jeho funkcionality se významně vylepšují. Datové položky lze nyní mapovat přímo v “Rozhraní pro správu integrací”(Integration Center), množství přenášených dat lze upravit pomocí definice filtrů. Pro integraci SAP SuccessFactors Employee Central se SAP ERP byly vytvořeny šablony a vzorová mapování, které velmi urychlují implementaci integrovaného řešení a usnadňují jeho administraci. Funkcionalita „Kontrola replikací“ (replication request monitor) umožňuje kontrolu přenosu dat a rychlé vyřešení chyb integrace.


“Rozhraní pro správu integrací” - monitoring integrací: q3

Time Administrator Workbench

Ve firmách, kde SuccessFactors využívají i pro správu docházky a absencí, získali administrátoři velmi užitečný nástroj - “Panel administrátora docházky” (Time administrator workbench). Tento nástroj jim umožní snadno a efektivně kontrolovat správnost časových záznamů a provádět případné potřebné úpravy. Ve 3. čtvrtletí na panelu přibyla záložka nazvaná „Chyby v časových záznamech“ (Time Alerts), kde administrátor může opravovat časové záznamy pro jednotlivé zaměstnance. Zobrazují se zde nejen chyby vzniklé v záznamech v SuccessFactors, ale i chyby vzniklé při přenosu záznamů z docházkových systémů či zpracování záznamů ze snímačů docházkových karet. Administrátor může na panelu zkontrolovat záznamy, opravit chyby a spustit opravný proces přepočtu časových záznamů, vše bez nutnosti přepínat mezi různými prostředími či rozhraními.

Od září 2016 mohou firmy využívající funkcionalitu „Continuous Performance Management“ umožnit svým zaměstnancům požádat kohokoliv z kolegů, se kterými na úspěšně splněném úkolu pracovali, o zpětnou vazbu. O zpětnou vazbu na plnění úkolů podřízeným může požádat i manažer.

V předchozích verzích řešení mohl manažer přidávat na agendu setkání s podřízeným pouze aktivity. Nově může přidávat i témata, která by chtěl se zaměstnancem probrat.


“Panel administrátora docházky” - záložka s přehledem časových záznamů: q3