ilustrační obrázek

Slavíme 15 let působení na českém trhu

Srpen 2017|HCM, CPM, DWH, R&A, Big Data, Aplikace, Ostatní

Sophia Solutions slaví 15leté výročí působení na českém trhu.

Za tuto dobu se podařilo vybudovat společnost, která je jak svými zákazníky, tak i svými zaměstnanci vnímána jako stabilní součást jejich života, jako spolehlivý a dlouholetý partner. Kromě tradičních řešení, která jsou dnes již standardem, jako jsou datové sklady, manažerské nebo plánovací systémy, dodává Sophia Solutions také řešení pro podporu řízení lidského kapitálu, na zpracování velkých dat anebo řešení poskytující pokročilé datové analýzy, včetně predikcí a odhalování podvodů.

Charakter prostředí informačních technologií klade vysoké nároky na schopnost umět se přizpůsobovat neustálým změnám, technologickému vývoji a měnícím se požadavkům zákazníků v souvislosti s jejich rozvojem. Reakcí na tuto skutečnost bylo postupné vytvoření specializovaných týmů, které jsou schopny nabídnout certifikované pracovníky a držet kvalitu poskytovaných služeb na vysoké úrovni.

"V letošním jubilejním roce prochází společnost dynamickým rozvojem a to jak
z pohledu počtu zákazníků a zaměstnanců, tak i z pohledu organizace. Pokračuje specializace jednotlivých týmů, v některých případech i formou založení nové společnosti, v procesu je zastřešení všech aktivit akciovou společností evropského typu,"
uvádí Jan Kadlec, jeden ze zakladatelů Sophia Solutions.

Jaromír Lukáš, druhý ze zakladatelů společnosti k tomu dodává: “Nic z toho by se nám samozřejmě nemohlo a dále ani nemůže podařit bez podpory našich zákazníků, našich partnerů i našich zaměstnanců a bez vzájemné spolupráce."
A pokračuje: “Velmi si vážíme každého kontaktu, každé zpětné vazby, každého úspěšného projektu, dokonce i každé prohry. To vše nám během uplynulých patnácti let pomáhalo stát se lepšími, stabilnějšími, profesionálnějšími, a dává nám sílu do dalších let a také chuť se neustále zlepšovat.”