ilustrační obrázek

Princip jedné pravdy přitahuje

13. prosince 2018|CPM

V současnosti se klade velký důraz na řízení výkonnosti a efektivity společnosti, a proto je velmi důležitá důvěra v data uložená v  systému a informace, které uživateli poskytují. 

"V poslední době vnímáme, že se zájem o sofistikovanou technologickou podporu procesů finančního řízení společnosti zvyšuje, a to nejen ve velkých firmách a nadnárodních korporacích, ale ve velké míře zasahuje i do segmentu SME, tj. menších a středně velkých podniků (Small and Medium Enterprise), včetně rodinných firem," říká v rozsáhlém rozhovoru pro prosincové číslo ICT Revue Vladislav Hanák, Team Leader CPM (Corporate Performance Management).

Moderní nástroje pro řízení podniků pracují na principu jedné pravdy, což představuje samo o sobě výhody napříč všemi segmenty ekonomiky, ať již ve smyslu automatizace rutinních činností, snížení chybovosti nebo celkového zrychlení pravidelných agend v rámci procesů finančního řízení.

V čem mohou nástroje CPM pomoci, v jakých částkách se pohybují investice do těchto řešení, jak má společnost postupovat při modernizaci v této oblasti nebo jaké jsou aktuální trendy se dočtete zde.

Pokud byste chtěli zjistit konkrétní výhody, které mohou přinést právě Vaší společnosti, kontaktujte nás.