ilustrační obrázek

Konference Finančné riadenie podnikov 2020

10. září 2020|CPM

Přijali jsme pozvání podílet se na konferenci Finančné riadenie podnikov 2020, která se koná 17.9.2020 v Bratislavě, a mít možnost představit vedoucím pracovníkům společností a finančních oddělení řešení, které jim zvlášť v dnešní době může pomoci s rozhodováním a řízením dalších kroků společnosti.

Kolega Vladislav Hanák ukáže řešení, které společnostem nabízí možnost prediktivního modelování pro optimální využívání zdrojů v období krize, a nejen během ní. Jedná se o předpřipravenou aplikaci XENIE pro finanční řízení, jejíž nasaditelnost se pohybuje v řádu dnů a díky níž si může uživatel vytvořit na základě využití historických dat své společnosti více scénářů budoucnosti,  zjistit jejich dopad do cash flow, bude moci lépe předvídat vývoj při změnách konkrétních proměnných a eliminovat dopady stávající nenadálé situace.

-----------

Série krátkých videí, ve kterých ukazujeme práci v aplikaci XENIE pro finanční řízení na základě řešení konkrétních úkolů je ke zhlédnutí zde: Řízení firemních financí

(Modelování dopadů COVID-19)

(Analýza rozdílů plán vs skutečnost)

(Analýza skutečnosti - pracovní kapitál)

(Analýza skutečnosti - modelování pracovního kapitálu)