ilustrační obrázek

Nová komunikační strategie

11. prosince 2020|Ostatní

V letošním roce naše společnost oslavila 18 let na trhu. Dosažení plnoletosti je v lidském životě významným milníkem. Tím, jak se naše firma rozrůstá, jsme k tomuto „životnímu jubileu“ přistoupili i my pomyslně jako k další etapě našeho firemního života a nadělili si dárek v podobě nové komunikační strategie, která je postavena na myšlence stromu v jeho různých podobách.

Stromy v sobě zahrnují hodnoty, které v naší společnosti vyznáváme – respekt, slušnost, zodpovědnost.

Majestátnost lesa budí respekt. Les získává na hodnotě v čase, a podobně jako naše společnost roste pomalu, rozvážně, mohutní, rozšiřuje se, odolává různým výkyvům počasí, vzdoruje škůdcům.

Slušnost – les vydrží leccos, přitom zůstává tichý, nepodbízí se a jde si svojí cestou. Nelze ho uplatit.

Zodpovědnost – z lesa mají prospěch všichni, stromy nám pomáhají odjakživa, bez nich bychom na planetě nemohli být.

Každý strom v lese má svoji funkci. I my dobře víme, jak potřebná je diverzita.

Přestože jsme každý jiný, s jinými schopnostmi, dovednostmi i představách o své seberealizaci, existujeme vedle sebe a opíráme se o sebe navzájem. Základ naší spolupráce, na kterém všichni stavíme, je společný. Každý dobrý les je složený nejen z různých druhů stromů, ale i ze starších a mladších jedinců. Jen tak může přežít, přizpůsobit se době. Bez ochrany starších stromů by ty mladší nikdy nemohly vyrůst, bez elánu těch mladších by naopak les podlehl kalamitám a měnícímu se prostředí.

Dokonale nás vystihují i jednotlivé části stromu:

Kořeny » vyjadřují naši plnoletost, tradici, stabilitu, jež oceňují právě naši klienti, naše znalosti, zkušenosti, jednotlivce, kteří tvoří pevný základ našeho podnikání.

Kmen » představuje sílu, oporu, přímočarost, tah na bránu, zaměření na řešení.

Větve » jsou pak symbolem pro inovace, vývoj, poskytují stín i ochranu před deštěm.

Zároveň se však části stromu vztahují i na naše služby:

Kořeny » představují spletitý a rozsáhlý objem dat z vlastních i externích zdrojů.

Kmen » jak stromy rostou, mohutní i jejich kmen, přidávají se letokruhy. Stejně tak v každé společnosti hromadí data, rostou, nabývají na objemu.

Větve » i naše služby poskytované vám zákazníkům se větví, dohromady však tvoří jednotný celek zahrnující kompletní správu vašich dat

 

“Strom” má svůj význam i v informatice – znázorňuje datové struktury, rozhodovací stromy, kořeny, uzly, v jejich hloubce i šířce.

V Sophia Solutions nabízíme partnerství, stabilitu, dlouhodobou hodnotu a pomoc jiným.

O nás se můžete opřít!