Reference

Samostatně nebo s našimi dalšími partnerskými společnostmi pracujeme nebo jsme pracovali na realizaci řešení pro řadu významných zákazníků, například:

Zobrazit: Vše HCM CPM DWH R&A Big Data PBS Aplikace Ostatní

Žádné reference pro tuto kategorii nejsou k dispozici!

 • logo

  Implementace modulů Time Off
  Aplikace pro generování výkazů (Boomi)
  Rebranding kariérních stránek

  HCM
 • logo

  Implementace modulů Odměňování, Nástupnictví, Vzdělávání a Nábor
  Kariérní stránky
  Podpora kompletního řešení SAP Success Factors

  HCM
 • logo

  Analýza a reporting finanční konsolidace

  CPM
 • logo

  Finanční plánování

  CPM
 • logo

  IRKS – Integrovaný revizní a kontrolní systém (datový sklad, datamining, fraud detection systém, reporting)
  MARKIS – Marketingový informační systém (datový sklad, reporting)
  Podpora a rozvoj datového skladu
  Vytvoření webových aplikací Karta života a E-přepážka
  Tvorba manažerského informačního systému na platformě SAS Visual Analytics

  DWH, R&A, Aplikace
 • logo

  Koncepce plánování
  Plánování, reporting a alokace bankovních nákladů
  Plánování, reporting a alokace IT nákladů
  Reporting nad SAP SuccessFactors LMS

  HCM, CPM
 • logo

  Integrace dat z řady provozních systémů (Rezervační data, Proletová a Ekonomická data) do datového skladu s reportingovou nadstavbou

  DWH, R&A
 • logo

  Datový sklad
  MIS
  Finanční plánování, plánování investic a plánování nákupu (Proof-of-Concept)
  Optimalizace plánování a alokací nákladů
  Plánování investic
  Vytvoření aplikace věrnostního programu Frequent Seller založené na datech již existujícího datového skladu.

  DWH, R&A, CPM, Aplikace
 • logo

  Manažerský informační systém (plánování, reporting, datový sklad)

  DWH, R&A, CPM
 • logo

  Datové migrace dispozičních oprávnění při přechodu na nový systém
  Implementace SAP SuccessFactors modul vzdělávání
  Support SAP SuccessFactors

  DWH, HCM
 • logo

  Koncepce plánování
  Obchodní a finanční plánování

  CPM
 • logo

  Plánování a rozpočtování (Proof-of-Concept)

  CPM
 • logo

  Implementace produktu SOFOS

  Aplikace
 • logo

  Plánování a rozpočtování

  CPM
 • logo

  Implementace SAP SuccessFactors modulyEmployee Central, RecruitingLearning, CompensationPerformance & GoalsOnboarding a Succession & Development

  HCM
 • logo

  Implementace SAP SuccessFactors modul Learning

  HCM
 • logo

  Finanční konsolidace

  CPM
 • logo

  Koncepce plánování

  CPM
 • logo

  Nasazení datového skladu a reportingu pro finanční řízení společnosti

  DWH, R&A
 • logo

  Plánování, rozpočtování a forecasting obchodního plánu
  Reporting a analýzy skutečnosti a obchodního plánu

  CPM
 • logo

  Datový sklad nad řadou provozních systémů a reportingová nadstavba sloužící k analýze náborových a pracovních dat

  DWH, R&A
 • logo

  Datový sklad, MIS - datový sklad a reporting pro oblast prodejních dat
  Integrační HUB - Integrace provozních systému, prodejních terminálů a datového skladu

  DWH, R&A
 • logo

  Finanční plánování (Proof-of-Concept)

  CPM
 • logo

  Model pro forecasting

  CPM
 • logo

  Finanční konsolidace

  CPM
 • logo

  Podpora aplikace pro finanční konsolidaci

  CPM
 • logo

  Provoz, údržba a rozvoj datového skladu, včetně reportingové vrstvy

  DWH, R&A
 • logo

  Studie proveditelnosti – analýza požadavků a možnosti implementace řešení SAP SuccessFactors

  HCM
 • logo

  Migrace dat z J.D. Edwards do SAP R3
  Vytvoření, podpora a rozvoj datového skladu a reportingu v prostředí SAP BW
  Implementace úlohy pro zajištění exportů pro registr NRKI
  Vytvoření komunikačního modulu mezi datovým skladem a aplikací FleetCars.

  DWH, R&A, Aplikace
 • logo

  Plánování a rozpočtování

  CPM
 • logo

  Optimalizace plánování

  CPM
 • logo

  Analytická studie porovnání plánovacích nástrojů

  CPM
 • logo

  Plánování a rozpočtování (Proof-of-Concept)

  CPM
 • logo

  N2 Pilotní projekt fraud detection systému, analýza dat vykázané péče (reporting, fraud detection systém)

  R&A
 • logo

  Implementace SAP SuccessFactors modul nábor a reporting

  HCM