Řízení společnost

Vraťme se ale o krok zpátky, k procesu řízení společností. Kdybychom chtěli pojem „řízení společnosti“ dekomponovat, výsledek by mohl vypadat například takto:

Jiný pohled na tento pojem nám umožní chápat jej jako cyklus následujících opakovaných činností:

Bližší vysvětlení některých činností:

  • Plán - roční v rozpadu na měsíce
  • Operativní plán - klouzavá měsíční aktualizace
  • Reporting - zpětná vazba, „co bylo“
  • Analýza - hledání důvodů „proč to bylo“
  • Modelování dopadů -„co když“ analýzy