Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) – vznikla na základech Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a je druhou největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. ČPZP má více než 1,2 milionu pojištěnců s více než 100 pobočkami na daném území a sítí téměř 26 tis. zdravotnických zařízení. Částka investovaná na zdravotní péči dosáhla v roce 2016 27,5 mld. Kč.

Přínosy

Technologie