Služby

Našim zákazníkům poskytujeme celé spektrum služeb spojené s řešením jeho potřeb. Hlavním naším cílem je, aby se zrealizované řešení stalo výkonným a efektivním nástrojem pro realizaci cílů organizace v daném oboru podnikání. Vedle služeb, spojených s realizacemi řešení na základě softwarových produktů třetích stran, nabízíme v některých oblastech i svoje vlastní aplikace.

Našim zákazníkům poskytujeme komplexní nabídku služeb

  • poradenství a konzultace
  • studie připravenosti
  • analýzy a návrhy řešení
  • prototypy
  • implementace
  • testování a školení
  • podpora a údržba
  • další rozvoj řešení

Kromě služeb dodáváme i nezbytné softwarové součásti řešení, případně i hardware. Jsme partnerem řady světových výrobců softwaru.

Vedle softwarových produktů třetích stran nabízíme v některých oblastech i svoje vlastní řešení.