• Nechajte svoju firmu rásť
    vďaka správnej interpretácii dát

  • Navrhujeme riešenia,
    o ktoré sa môžete oprieť

  • Sme stabilný partner
    pre vašu spoločnosť


Pomáhame vám nájsť vo vašich historických i súčasných dátach súvislosti, identifikovať príležitosti a vedieť predvídať a správne sa rozhodovať o budúcnosti.

V akejkoľvek dobe, v akomkoľvek odbore, nezávisle na technológii.

hodnoty - vízia - misia

Pomáhame robiť správne rozhodnutia

Špecializujeme sa na riešenia zamerané na podporu riadenia – na využívanie a zhodnocovanie podnikových dát pomocou dátových skladov, reportingu, analýz dát, vrátane veľkých objemov neštruktúrovaných dát (Big Data), na riadenie výkonnosti a efektivity spoločnosti a na strategické riadenie ľudských zdrojov.

čítať viac

Naša história

Sme česká IT konzultačná spoločnosť založená v roku 2002. Máme za sebou desiatky úspešne realizovaných projektov, od malých až po rozsiahle.

Naša práca nás baví a snažíme sa, aby sa pozitívna atmosféra zo Sophia Solutions prenášala aj na našich zákazníkov. Budeme veľmi radi a bude nám cťou, ak sa aj vaša firma stane súčasťou našej histórie.

čítať viac
14 rokovnajdlhší pracovný pomer
7,1 rokapriemerný čas trvania pracovného pomeru
12 rokovnajdlhšia spolupráca s jedným zákazníkom
89celkový počet certifikácií a akreditácií

Naši hlavní partneri